Підйомно-транспортні машини: Розрахунки підіймальних і транспортувальних машин

Анотація

Викладено сучасні теорію і методи розрахунків підіймальних і транспортувальних машин, які вивчаються в курсах «Підйомно-транспортні машини», «Підйомні установки» та «Гірничі транспортувальні машини». Наведено приклади розрахунків вантажопідіймальних машин (мостових, консольних поворотних і пересувних кранів, кранових механізмів з електричним та гідравлічним приводами), підйомників (скіпової і клітьової підіймальних установок, пасажирського ліфта), транспортувальних машин (стрічкових, пластинчастого, скребкового, гвинтового, вібраційного та інших конвеєрів, ківшових елеваторів, пневматичних і гідравлічних установок), ескалаторів з приводом у головній частині та з проміжним приводом. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом «Інженерна механіка».

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

підіймальні машини, транспортувальні машини, підйомні установки, машинобудування

Бібліографічний опис

Підйомно-транспортні машини: Розрахунки підіймальних і транспортувальних машин [Електронний ресурс] : підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом «Інженерна механіка» / В. С. Бондарєв, О. І. Дубинець, М. П. Колісник та ін. — Електронні текстові дані (1 файл: 30,8 Мбайт). – Київ : Вища школа, 2009. - Назва з екрана.

DOI