Біосепарація: Лабораторний практикум

Ескіз недоступний

Дата

2022-06-02

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

біосепарація, лабораторний практикум, виділення та очищення, біологічні продукти, препарати нуклеїнових кислот, осадження бентонітом, газова хроматографія, комплексна переробка дріжджів-сахароміцетів

Бібліографічний опис

Біосепарація: Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Біотехнологія» спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія / КПІ ім. Ігоря Сікорського, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії ; уклад.: Л. В. Маринченко, М. О. Банникова. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,11 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 67 с. – Назва з екрана.

DOI