Теорія турбулентності

Ескіз недоступний

Дата

2021-09-06

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

теплообмін, heat exchange, турбулентність, turbulence

Бібліографічний опис

Теорія турбулентності [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів третього (освітньо‒наукового) ступеня вищої освіти за спеціальностями 142 «Енергетичне машинобудування» та 143 «Атомна енергетика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Є. М. Письменний. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,92 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 127 с. – Назва з екрана.

DOI