Деструкцiя стеганограм з використанням методу головних компонент

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВПI ВПК «ПОЛIТЕХНIКА»

Анотація

Опис

Ключові слова

активний стегоаналiз, компонентний аналi, медiанна фiльтрацiя

Бібліографічний опис

Богайчук, В. О. Деструкцiя стеганограм з використанням методу головних компонент / В. О. Богайчук, Д. О. Прогонов // Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики : матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених, 26-27 квiтня 2018 року, м. Київ / КПІ ім. Ігоря Сікорського, ФТІ. – Київ : ВПI ВПК «ПОЛIТЕХНIКА», 2018. – С. 113-115. – Бібліогр.: 7 назв.

DOI