Адсорбція, адсорбенти та каталізатори на їх основі

Ескіз недоступний

Дата

2010

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дані методичні рекомендації визначають порядок виконання, обсяг і зміст звітів із лабораторних робіт та порядок захисту виконаних робіт.

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

адсорбція, адсорбенти, каталізатори, біосорбція

Бібліографічний опис

Адсорбція, адсорбенти та каталізатори на їх основі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності «Хімічна технологія неорганічних речовин» денної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. І. М. Іваненко, Т. А. Донцова. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,31 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.

DOI