Фізичне виховання. Настільний теніс

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Метою навчального посібника є ознайомлення студентів університету, протягом навчання на відділенні настільного тенісу, з технікою виконання елементів гри та їх застосування у комбінаційних тактичних схемах. Надані методичні рекомендації можна використовувати впродовж підготовки і проведення навчально-тренувальних занять з настільного тенісу. Посібник розрахований на студентів університету, які відвідують заняття з настільного тенісу в навчальному закладі. Зміст посібника охоплює всі сторони роботи з методики викладання. Практична та методична частини посібника враховують послідовність і наступність матеріалу, які надані за ступенем зростання складності. Основний теоретичний матеріал надано з коротким аналізом техніки виконання елементів гри, тактичних комбінацій, методики їх навчання та застосування під час гри на рахунок.

Опис

Ключові слова

настільний теніс, фізичне виховання

Бібліографічний опис

Фізичне виховання. Настільний теніс [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Л. Г. Гришко, Н. В. Завадська, І. В. Новікова, О. М. Чиченьова. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,11 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 108 с. – Назва з екрана.

DOI