Використання елементів підводного плавання для прискорення процесу навчання плаванню

Ескіз недоступний

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

плавання, методичні рекомендіції, навчання плаванню, підводне плавання

Бібліографічний опис

Використання елементів підводного плавання для прискорення процесу навчання плаванню [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів навчального відділення плавання / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Н. А. Дакал, В. М. Назарук, В. М. Парахонько, О. В. Антонюк. – Електронні текстові данні (1 файл: 86,89 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 24 с. – Назва з екрана.

DOI