Управління ІТ‐проектами в Microsoft Project. Комп'ютерний практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

управління ІТ-проектами, середовище Microsoft Project

Бібліографічний опис

Добровська, Л. М. Управління ІТ-проектами в Microsoft Project. Комп’ютерний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” для всіх спеціалізацій / Л. М. Добровська, О. В. Аверьянова ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 6,17 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 152 с. – Назва з екрана.

DOI