Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

конференції

Бібліографічний опис

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра [Електронний ресурс] : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 15 квітня 2014 р.) / НТУУ «КПІ» ; ІФФ, Кафедра фізико-хімічні основи технології металів ; [За заг. ред. В. С. Богушевського]. – Електронні текстові данні (1 файл: 6,83 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 1019 с.

DOI