Хімія

Ескіз недоступний

Дата

2010

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

будова атомів, хімічний зв'язок, будова молекул, хімічна кінетика, періодична система Д.І. Менделєєва

Бібліографічний опис

Хімія [Електронний ресурс] : методичні вказівки до вивчення дисципліни для слухачів Інституту післядипломної освіти спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання» / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. П. Помиткін, Н. А. Гуц, В .М. Янкович. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,18 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.

DOI