Адаптивні системи в телекомунікація

Ескіз недоступний

Дата

2016-05

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

програма навчальної дисципліни, адаптивні системи в телекомунікація

Бібліографічний опис

Адаптивні системи в телекомунікація [Електронний ресурс] : програма навчальної дисципліни підготовки магістра напряму 6.050903 «Телекомунікації» спеціальностей 8.05090303 «Технології та засоби телекомунікацій» / НТУУ «КПІ» ; уклад.: Є. А. Якорнов, Г. Л. Авдєєнко. – Електронні текстові дані (1 файл: 213 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 12 с. – Назва з екрана.

DOI