Фактори формування та класифікація квазіінтеграційних структур

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

інтеграція, квазіінтеграція, квазіінтеграційна структура, фактори, форми, класифікація, integration, quasi-integration, quasi-integration structure, factors, shapes, classification, интеграция, квазиинтеграция, квазиинтеграцийна структура, факторы, формы, классификация

Бібліографічний опис

Солнцев С. О. Фактори формування та класифікація квазіінтеграційних структур / Солнцев С. О., Жигалкевич Ж. М. // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2017. – № 14. – С. 202–207. – Бібліогр.: 8 назв.