Реінжиніринг деталей з використанням адитивних технологій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

3D-друк, 3D-сканер, реінжиніринг, ремонт деталей, адитивні технології

Бібліографічний опис

Ємець, А. Б. Реінжиніринг деталей з використанням адитивних технологій / А. Б. Ємець, К. С. Барандич, М. М. Гладський // XVII Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Ефективність та автоматизація інженерних рішень у приладобудуванні», 07-08 грудня 2021 р, м. Київ, Україна : збірник праць конференції. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – С. 126-129. – Бібліогр.: 5 назв.

DOI