Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія», спеціальності «Хімічна технологія неорганічних речовин»

Ескіз недоступний

Дата

2009

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

дипломний проект, пояснювальна записка

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія», спеціальності «Хімічна технологія неорганічних речовин» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. І. М. Астрелін, А. Л. Концевой, Ю. В. Князєв [та ін]. - Електронні текстові дані (1 файл: 604 Кбайт). - Київ : НТУУ «КПІ», 2009. - Назва з екрана.

DOI