Розроблення концепції нової послуги арт-кафе

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

послуга, ринок громадського харчування, концепція, арт-кафе, комунікаційна політика, services, the Public Marketplace POWER, concept, art cafe, communication policy, услуга, рынок общественного питания, концепция, коммуникационная политика

Бібліографічний опис

Кубишина Н. С. Розроблення концепції нової послуги арт-кафе / Кубишина Н. С., Гребньов Г. М., Граділь А. А. // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2017. – № 14. – С. 315–320. – Бібліогр.: 11 назв.