Моделювання систем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

У навчальному посібнику «Моделювання систем» викладено загальні питання моделювання складних статичних та динамічних систем, підходи до отримання псевдовипадкових чисел, як підгрунтя для вирішення задач статистичного моделювання систем. Викладено питання планування багатофакторних експериментів для отримання статичних моделей систем. Викладено методи моделювання динамічних систем за допомогою динамічного програмування, а також адаптивних динамічних систем. Викладання теоретичного матеріалу ілюструється численними прикладами його застосування.

Опис

Ключові слова

моделювання, системи, розподіл, теорія масового обслуговування, планування експериментів, моделі біологічних та медичних процесів

Бібліографічний опис

Моделювання систем [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеню бакалавра за освітньою програмою «Комп'ютерні технології в біології та медицині» спеціальності «Комп'ютерні науки» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: К. Х. Зеленський, Є. А. Настенко, В. А. Павлов. – Електронні текстові дані (1 файл: 7,59 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 295 с. – Назва з екрана.

DOI