Нейтралізація впливу дестабілізуючих факторів на похибки вимірювачів на основі волоконно-оптичних давачів з імпульсною модуляцією

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

дестабілізуючі фактори, прецизійні волоконно-оптичні давачі, волоконно-оптичні акселерометри-гравіметри, destabilizing factors, precision fiber-optic sensors, fiber-optic accelerometers, gravimeters, дестабилизирующие факторы, прецизионные волоконно-оптические датчики, волоконно-оптические акселерометры-гравиметры

Бібліографічний опис

Дем’яненко, П. О. Нейтралізація впливу дестабілізуючих факторів на похибки вимірювачів на основі волоконно-оптичних давачів з імпульсною модуляцією / П. О. Дем’яненко, Ю. Ф. Зіньковський // Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 66. – С. 65–78. – Бібліогр.: 19 назв.

DOI