Теоретична механіка. Динаміка та аналітична механіка. Конспект лекцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022-06

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

теоретична механіка, динаміка, аналітична механіка

Бібліографічний опис

Теоретична механіка. Динаміка та аналітична механіка: конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності: 113 «Галузеве машинобудування»; спеціалізацій: «Інжиніринг, обладнання та технології хімічних та нафтопереробних виробництв»; «Інжиніринг, обладнання та технології целюлозно-паперових виробництв»; «Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання виробництв полімерних і будівельних матеріалів та виробів» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Н. І. Штефан, В. М. Федоров. – Електронні текстові дані (1 файл: 12,33 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021, – 96 с . – Назва з екрана.

DOI