English for Future Chemists (Part II)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

ESP, chemistry, English for Chemists

Бібліографічний опис

English for Future Chemists (Part II). Англійська мова для майбутніх хіміків (Частина ІІ) [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / О. А. Волкова, С. О. Бойко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,61 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 115 с. – Назва з екрана.

DOI