Основи біоніки. Конспект лекцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Навчальний посібник є конспектом лекцій з курсу «Основи біоніки». Розглянуто основні підходи до створення біонічних об’єктів, пов’язаних з розробкою автоматизованих систем, зокрема медичного, виробничого призначення. Обґрунтувано підходи до створення модулів автоматизованих систем з огляду на біонічні моделі, особливості їх конструкції та принципи функціонування. Призначено для освітніх установ, які зорієнтовані на підготовку фахівців у галузі автоматизації інтегрованих засобів і систем, для спеціальних курсів підвищення кваліфікації фахівців галузі приладобудування. Для здобувачів ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерноінтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (174 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка») з навчальної дисципліни «Основи біоніки».

Опис

Ключові слова

автоматизована система, біоніка, модель

Бібліографічний опис

Основи біоніки. Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освіт. програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спец. 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (174 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка») / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Т. Р. Клочко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,95 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. – 155 с. – Назва з екрана.

DOI