Іноземна мова

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

англійська мова

Бібліографічний опис

Іноземна мова [Електронний ресурс] : методичні вказівки для самостійної підготовки студентів 1 курсу факультету електроніки до виконання комплексних контрольних робіт / НТУУ «КПІ» ; уклад. Н. Є. Доронкіна, Л. В. Ломакіна. – Електронні текстові данні (1 файл: 837 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 61 с. – Назва з екрана.

DOI