Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи (дисертації) освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» для студентів спеціальності 8.091602 «Хімічна технологія неорганічних речовин» хіміко-технологічного факультету

Ескіз недоступний

Дата

2006

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

дипломна робота, магістерська дисертація

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи (дисертації) освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» для студентів спеціальності 8.091602 «Хімічна технологія неорганічних речовин» хіміко-технологічного факультету [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. І. М. Астрелін, А. Л. Концевой. - Електронні текстові дані (1 файл: 223 Кбайт). - Київ : НТУУ «КПІ», 2009. - Назва з екрана.

DOI