Способи зменшення криптографiчної стiйкостi шифру шляхом замiни його окремих компонент пiд видом збiльшення стiйкостi

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ» РТФ

Анотація

Опис

Ключові слова

диференцiальний криптоаналiз, диференцiальна iмовiрнiсть, симетрична криптографiя, покомпонентне додавання, модульне додавання, блочний шифр

Бібліографічний опис

Галiй ,О. Ю. Способи зменшення криптографiчної стiйкостi шифру шляхом замiни його окремих компонент пiд видом збiльшення стiйкостi / О. Ю. Галiй // Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», м. Київ, 21-23 травня 2015. – Київ : НТУУ «КПІ». – 2015. – С. 112-113. – Бібліогр.: 6 назв.

DOI