Основи алгоритмізації та програмування. Частина 1. Основи алгоритмізації. Комп'ютерний практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

алгоритм, мова прогамування С++, типи даних, компоненти, екранна форма, функція

Бібліографічний опис

Основи алгоритмізації та програмування. Частина 1. Основи алгоритмізації. Комп'ютерний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посiбник для здобувачiв ступеня бакалавра за освiтньою програмою «Системи керування лiтальними апаратами та комплексами» спецiальностi 173 «Авiонiка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. М. М. Чепілко. – Електронні текстові данні (1 файл: 2 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 106 с. – Назва з екрана.

DOI