Інформатика. Частина 1. Основи програмування та алгоритми. Курс лекцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Навчальний посібник містить матеріали тем, які розглядаються в рамках лекційних занять в ході вивчення дисципліни «Інформатика. Частина 1. Основи програмування та алгоритми». Детально розглянуто системи числення та методики перетворення, надано інформацію щодо синтаксису мови програмування С, розглянуто принципи використання операторів та операцій мови програмування С, надано інформацію щодо особливостей роботи із одновимірними та багатовимірними статичними та динамічними масивами, приділено увагу питанням, що стосуються обробки символьних рядків, розглянуто особливості використання бібліотечних функцій та принципи написання власних функцій, надані приклади роботи із файлами, вказівниками, структурами та ін. Для студентів першого року навчання радіотехнічного факультету, що проходять навчання за спеціальністю 172 «Електронні комунікації та радіотехніка».

Опис

Ключові слова

інформатика, мова програмування С, системи числення, формат з фіксованою комою, формат з плаваючою комою, умовні оператори, оператори циклу, статичний масив, динамічний масив, структура, файл

Бібліографічний опис

Вишневий, С. В. Інформатика. Частина 1. Основи програмування та алгоритми. Курс лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 172 Електронні комунікації та радіотехніка / С. В. Вишневий ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4.52 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 315 с. – Назва з екрана.

DOI