Навчально-методичні матеріали (РТС)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 39
 • ДокументВідкритий доступ
  Сучасні радіонавігаційні системи та комплекси. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорского, 2024) Васильєв, Володимир Миколайович
  Навчальний посібник призначений для проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни «Сучасні радіонавігаційні системи та комплекси» і спрямований на поглиблення та кращого засвоєння знань з сучасних радіотехнічних навігаційних систем (РНС) та методів комп’ютерного оброблення навігаційної інформації. Надано постановку завдань та методичні вказівки до математичного та комп’ютерного моделювання задачі визначення робочих зон РНС та комплексів, аналізу відповідності РНС вимогам потрібних навігаційних характеристик RNP під час застосування зональної навігації RNAV. Розглянуто застосування статистичних методів оптимальної оцінки під час синтезу багатопозиційних РНС, позиціонування об’єктів за даними супутникової РНС, а також інтегрування РНС з іншими навігаційними системами. Для студентів всіх форм навчання, які навчаються за спеціальністю 172 «Електронні комунікації та радіотехніка». Може бути використаний для навчання студентів за іншими спеціальностями.
 • ДокументВідкритий доступ
  Сучасні радіонавігаційні системи та комплекси. Курс лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорского, 2024) Васильєв, Володимир Миколайович
  Навчальний посібник забезпечує лекційний курс з дисципліни «Сучасні радіонавігаційні системи та комплекси». В посібнику розглядаються радіонавігаційні системи у світлі поширеного застосування в даний час зональної навігації RNAV та концепцій потрібних навігаційних характеристик RNP і навігації, заснованої на експлуатаційних характеристиках PBN. Даються елементи теорії статистичної радіонавігації як методи покращення характеристик РНС. Розглядаються РНС ближньої навігації, наземні та бортові радіонавігаційні засоби, а також багатопозиційні радіонавігаційні комплекси з застосуванням статистичних методів оцінки їх вимірів. Окремо розглядається позиціонування об’єктів в супутникових РНС. Значна увага приділяється інтегруванню РНС з іншими навігаційними системами з оптимальною обробкою даних. Для студентів всіх форм навчання, які навчаються за спеціальністю 172 «Електронні комунікації та радіотехніка». Може бути використаний для навчання студентів за іншими спеціальностями.
 • ДокументВідкритий доступ
  Магістерська кваліфікаційна робота. Зміст, оформлення та підготовка до захисту
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Чмельов, Вячеслав Орійович; Онисько, Андрій Ілліч
  Навчальний посібник розроблений для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою “Радіотехнічні комп’ютеризовані системи” спеціальності 172 “Електронні комунікації та радіотехніка”. Буде корисним для наукових керівників, здобувачів ступеня магістр зі спеціальності 172 “Електронні комунікації та радіотехніка”.
 • ДокументВідкритий доступ
  Гібридні та монолітні інтегральні пристрої мікрохвильового діапазону. Курсова робота
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Омеляненко, Михайло Юрійович; Романенко, Тарас Володимирович; Турєєва, Ольга Василівна
  Представлені вимоги до курсової роботи що включають інженерний розрахунок конструкцій та частотних характеристик вузлів гібридно-інтегральних пристроїв НВЧ діапазону, а саме транзисторних підсилювальних та генераторних вузлів, електронно-керованих атенюаторів та маніпуляторів, детекторів і фільтрів Наведені теоретичні відомості і вказівки для розрахунку конструкцій (топологій) інтегральних схем. Визначені вимоги до виконання розрахунково-графічної частини, її оформлення та порядок захисту.
 • ДокументВідкритий доступ
  Системи радіокерування. Домашня контрольна робота
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Катін, Павло Юрійович; Чмельов, Вячеслав Орійович
  В навчальному посібнику уміщено завдання на для домашньої контрольної роботи і методичні рекомендації щодо їх виконання. Наведено приклад щодо їх розв’язання. Визначений порядок оформлення результатів. Для студентів всіх форм навчання, які навчаються у магістратурі за спеціальністю 172 «Електронні комунікації та радіотехніка» радіотехнічного факультету та інших споріднених спеціальностей. Може бути корисним для дипломного проектування, оскільки містить технічну інформацію з практичних радіомодулів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Системи радіокерування. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Катін, Павло Юрійович
  В навчальному посібнику уміщено завдання на лабораторні роботи, що включають пояснення програмної і апаратної частини систем радіокерування повітряними і наземними рухомими платформами (моделями, об’єктами). Надані базові пояснення щодо їх розв’язання. Визначений порядок оформлення результатів лабораторних робіт. Для частини лабораторних робіт представлений інформаційний матеріал. Для студентів всіх форм навчання, які навчаються у магістратурі за спеціальністю 172 «Електронні комунікації та радіотехніка» радіотехнічного факультету та інших споріднених спеціальностей.
 • ДокументВідкритий доступ
  Інформатика. Частина 1. Основи програмування та алгоритми. Домашня контрольна робота
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Вишневий, Сергій Валерійович
 • ДокументВідкритий доступ
  Інформаційна безпека. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Могильний, Сергій Борисович
  В навчальному посібнику наводяться рекомендації до виконання лабораторних робіт з кредитного модуля «Інформаційна безпека», який викладається студентам радіотехнічного факультету, що навчаються на спеціальності 172 «Електронні комунікації та радіотехніка».
 • ДокументВідкритий доступ
  Інформатика. Частина 1. Основи програмування та алгоритми. Курс лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Вишневий, Сергій Валерійович
  Навчальний посібник містить матеріали тем, які розглядаються в рамках лекційних занять в ході вивчення дисципліни «Інформатика. Частина 1. Основи програмування та алгоритми». Детально розглянуто системи числення та методики перетворення, надано інформацію щодо синтаксису мови програмування С, розглянуто принципи використання операторів та операцій мови програмування С, надано інформацію щодо особливостей роботи із одновимірними та багатовимірними статичними та динамічними масивами, приділено увагу питанням, що стосуються обробки символьних рядків, розглянуто особливості використання бібліотечних функцій та принципи написання власних функцій, надані приклади роботи із файлами, вказівниками, структурами та ін. Для студентів першого року навчання радіотехнічного факультету, що проходять навчання за спеціальністю 172 «Електронні комунікації та радіотехніка».
 • ДокументВідкритий доступ
  Електроживлення радіоелектронної апаратури. Домашня контрольна робота
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Піддубний, Володимир Олексійович
  В навчальному посібнику наводяться рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи роботи з кредитного модуля «Електроживлення радіоелектронної апаратури» (дисципліна за вибором студентів), який викладається студентам радіотехнічного факультету, що навчаються за освітніми програмами «Радіотехнічні комп’ютеризовані системи», «Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія», «Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки» спеціальності 172 «Електронні комунікації та радіотехніка». Наводяться короткі теоретичні відомості, хід виконання роботи та її зміст, вказівки до її виконання.
 • ДокументВідкритий доступ
  Радіолокаційні системи з цифровим обробленням сигналів. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Чмельов, Вячеслав Орійович
  Навчальний посібник містить методичні рекомендації щодо проведення лабораторних робіт, які передбачені в рамках вивчення дисципліни «Радіолокаційні системи з цифровим обробленням сигналів». В посібнику представлені теоретичні матеріали для розуміння явищ, які досліджуються в лабораторних роботах, завдання та порядок проведення лабораторної роботи. Надані рекомендації з оформлення результатів дослідження. Рекомендовані питання для самоконтроля студента стосовно якості засвоєння навчального матеріалу. Для студентів всіх форм навчання, які навчаються за спеціальністю 172 «Електронні комунікації та радіотехніка» радіотехнічного факультету. Може бути використаний для навчання студентів за іншими спеціальностями.
 • ДокументВідкритий доступ
  Проектування мікроконтролерних пристроїв в радіотехнічних комп’ютеризованих системах. Розрахунково-графічна робота
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Мирончук, Олександр Юрійович; Шпилька, Олександр Олександрович
 • ДокументВідкритий доступ
  Трансівери сучасних радіотехнічних систем. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-06) Омеляненко, Михайло Юрійович; Романенко, Тарас Володимирович; Турєєва, Ольга Василівна
  Навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Радіотехнічні комп’ютеризовані системи» спеціальності 172 «Електронні комунікації та Радіотехніка». Посібник містить сукупність практичних завдань що включають задачі інженерного розрахунку вузлів трансіверів радіотехнічних систем з прикладами застосування методик синтезу та аналізу частотних характеристик. Наведені теоретичні відомості, порядок розрахунку, контрольні завдання і література. Метою практикумів є освоєння методик синтезу та аналізу сучасних елементів приймально-передавального обладнання в діапазоні надвисоких частот з застосуванням розвиненої теорії кіл та доступного програмного забезпечення. Результат виконання розрахунків спрямований на конструкторсько-технологічну розробку відповідних вузлів з урахуванням загальних вимог, як по електричним параметрам, так і по технологічності і ефективності виробництва. Перш за все, це стосується вміння адекватного застосування сучасних планарних лінії передачі, які виготовляються методами інтегральної технології – мікросмужкової лінії (МСЛ), хвилеводно-щілинної лінії (ХЩЛ), хвилеводно-копланарної лінії (ХКЛ).
 • ДокументВідкритий доступ
  Радіолокаційні системи. Розрахунково-графічна робота
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Чмельов, Вячеслав Орійович
  Навчальний посібник містить методичні рекомендації щодо виконання та оформлення результатів розрахунково-графічної роботи з розробки основних параметрів радіолокаційних систем. Розрахунково-графічна робота передбачена в рамках вивчення навчальної дисципліни «Радіолокаційні системи». В посібнику представлені основні теоретичні матеріали та аналітичні формули для проведення розрахунків параметрів РЛС. Крім того, представлені в посібнику рекомендації щодо орієнтовного змісту та оформлення результатів розрахунково-графічної роботи. Для студентів всіх форм навчання, які навчаються за спеціальністю 172 «Електронні комунікації та радіотехніка» радіотехнічного факультету. Може бути використаний для навчання студентів за іншими спеціальностями.
 • ДокументВідкритий доступ
  Цифрові сигнальні процесори. Розрахунково-графічна робота
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Мирончук, Олександр Юрійович; Неуймін, Олександр Станіславович
 • ДокументВідкритий доступ
  Проектування мікроконтролерних пристроїв в радіотехнічних комп’ютеризованих системах. Курсова робота
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Мирончук, Олександр Юрійович; Шпилька, Олександр Олександрович
 • ДокументВідкритий доступ
  Проектування мікроконтролерних пристроїв в радіотехнічних комп’ютеризованих системах. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Мирончук, Олександр Юрійович; Шпилька, Олександр Олександрович
 • ДокументВідкритий доступ
  Мікрокомп’ютерні вбудовані системи радіокерування. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Могильний, Сергій Борисович
  В навчальному посібнику наводяться рекомендації до виконання лабораторних робіт з кредитного модуля «Мікрокомп’ютерні вбудовані системи радіокерування», який викладається студентам радіотехнічного факультету, що навчаються на спеціальності 172 «Електронні комунікації та радіотехніка».
 • ДокументВідкритий доступ
  Машинне навчання в радіотехнічних комп’ютеризованих системах. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Могильний, Сергій Борисович
  В навчальному посібнику наводяться рекомендації до виконання лабораторних робіт з кредитного модуля «Машинне навчання в радіотехнічних комп’ютеризованих системах», який викладається студентам радіотехнічного факультету, що навчаються на спеціальності 172 «Електронні комунікації та радіотехніка».
 • ДокументВідкритий доступ
  Технології оптимального оброблення сигналів. Курс лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-04-27) Жук, Сергій Якович
  Навчальний посібник забезпечує лекційний курс з дисципліни «Технології оптимального оброблення сигналів». В посібнику викладено основи теорії випадкових процесів та наведено їх математичні моделі, які використовуються в радіотехніці. Розглянуто постановки задач, критерії оптимальності та методи оптимального виявлення, розрізнення, оцінювання невідомих параметрів і фільтрації сигналів в радіотехнічних системах, які дозволяють розробляти алгоритми, що забезпечують ефективне функціонування таких систем в умовах завад. Теоретичні результати ілюстровано прикладами. Для студентів всіх форм навчання, які навчаються за спеціальністю 172 «Електронні комунікації та радіотехніка». Може бути використаний для навчання студентів за іншими спеціальностями.