Аналіз впливу факторів технології цифрового трафаретного друку на якість відбитків

Анотація

Опис

Ключові слова

ризографія, цифровий трафаретний друк, майстер-плівка, оригінал-макет, якість відбитків, risography, digital screen printing, master film, layout, quality of prints, ризография, цифровая трафаретная печать, мастер-пленка, оригинал-макет, качество отпечатков

Бібліографічний опис

Чепурна К. О. Аналіз впливу факторів технології цифрового трафаретного друку на якість відбитків / К. О. Чепурна, Ю. О. Стельмах // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 4(50). – С. 68–75. – Бібліогр.: 7 назв.

DOI