Математичне забезпечення цифрових систем. Частина 1. Цифрова обробка сигналів. Лабораторний практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Навчальний посібник призначений для забезпечення лабораторних занять з кредитного модуля «Математичне забезпечення цифрових систем. Частина 1. Цифрова обробка сигналів», що належить до нормативних навчальних дисциплін циклу загальної підготовки для здобувачів ступеня бакалавра спеціальності 173 «Авіоніка», за освітньою програмою «Системи керування літальними апаратами та комплексами». Основними завданнями лабораторного практикуму є закріплення знань, отриманих при вивченні теоретичного курсу, та отримання практичних умінь і досвіду з побудови математичних моделей цифрових сигналів, дослідження операцій дискретизації сигналів, лінійного та нелінійного квантування в системах цифрової обробки сигналів за допомогою програмних середовищ MatLab та Simulink. Матеріали посібника можуть бути корисними здобувачам інших спеціальностей, а також фахівцям, що займаються проектуванням і дослідження систем цифрової обробки сигналів та інформаційно-вимірювальних систем із застосуванням програмних середовищ MatLab та Simulink.

Опис

Ключові слова

цифрова обробка сигналів, дискретизація, квантування, MatLab

Бібліографічний опис

Математичне забезпечення цифрових систем. Частина 1. Цифрова обробка сигналів. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Системи керування літальними апаратами та комплексами» спеціальності 173 Авіоніка / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Ю. В. Бобков. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,64 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 100 с. – Назва з екрана.

DOI