Системи автоматизованого проектування. Практикум у FreeCAD

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021-09-16

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто особливості роботи та основні теоретичні основи проектування механічних вузлів медичних приладів та систем, а також основні компоненти інтерфейсу у середовищі моделювання FreeCAD. Теоретичні та практичні результати комп’ютерного практикуму у FreeCAD можуть бути використані при проектуванні та експлуатації медичних пристроїв. Практична частина спрямована на науково-аналітичний огляд, проектування та конструювання медичних приладів і систем, комп’ютерне моделювання медичної діагностичної та лікувальної техніки.

Опис

Ключові слова

системи автоматизованого проектування, FreeCAD, практикум, 3D моделі

Бібліографічний опис

Системи автоматизованого проектування. Практикум у FreeCAD [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 163 - «Біомедична інженерія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. В. Шликов, О. В. Рудніцька. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,15 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2021. – 73 с. – Назва з екрана.

DOI