Мікроелектроніка. Логічні інтегральні мікросхеми на основі МДН-транзисторів. Домашня контрольна робота

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Навчальний посібник узгоджений з навчальною програмою дисципліни «Мікроелектроніка» та забезпечує виконання домашньої контрольної роботи з цієї дисципліни. У посібнику викладено методики розрахунку параметрів елементів логічних інтегральних схем, конструктивно-технологічні рекомендації щодо розробки топології мікросхем на основі МДН-транзисторів та загальні вказівки до виконання та оформлення роботи. Посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавра, які навчаються за освітньою програмою «Мікро- та наноелектроніка» спеціальності 153 Мікро- та наносистемна техніка.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Мікроелектроніка. Логічні інтегральні мікросхеми на основі МДН-транзисторів. Домашня контрольна робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Мікро- та наноелектроніка» спеціальності 153 Мікро- та наносистемна техніка / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Л. М. Королевич, О. В. Мачулянський, Г. В. Шевлякова. - Електронні текстові дані (1 файл: 2.35 Мбайт). - Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. - 69 с. - Назва з екрана.

DOI