Управління ефективністю бурових робіт при видобуванні декоративного каменю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

бурові роботи, інклінометрія, тріщини, система тріщин, збійка свердловин, напружено-деформований стан, негабарит, підготовчі роботи, продуктивність, блочний камінь, буровые работы, инклинометрия, трещины, система трещин, сбойка скважин, напряженно-деформированное состояние, негабарит, подготовительные работы, производительность, блочный камень, drilling, inclinometer, crack, system of cracks, connection of holes, stress-strain state, outsized, preparatory work, performance, productivity, dimension stone

Бібліографічний опис

Шлапак В. О. Управління ефективністю бурових робіт при видобуванні декоративного каменю : дис. ... канд. техн. наук. : 05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин / Володимир Олександрович Шлапак. - Житомир, 2016. - 148 с.

DOI