Вдосконалення методу апроксимації даних вимірювань

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

математичне моделювання, метод найменших квадратів, методи апроксимації, кусково поліноміальна апроксимація, MatLab, mathematical modeling, method of lines quarters, methods of aproximation, piecewise polynomial aproximation

Бібліографічний опис

Лисікова, К. О. Вдосконалення методу апроксимації даних вимірювань : магістерська дис. : 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / Лисікова Карина Олегівна. – Київ, 2018. – 139 с.

DOI