Консистентість корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

Нелінійна модель регресії, Стаціонарний гауссів шум, Коваріаційна функція, Залишкова корелограмна оцінка, Консистентність, Псевдометрика, Метрична масивність, Метрична ентропія, Nonlinear regression model, Stationary Gaussian noise, Covariance function, Residual correlogram estimator, Consistency, Pseudometric, Metric massiveness, Metric entropy, Нелинейная модель регрессии, Стационарный гауссовский шум, Ковариационная функция, Остаточная коррелограмная оценка, Состоятельность, Псевдометрика, Метрическая массивность, Метрическая энтропия

Бібліографічний опис

Іванов О. В. Консистентість корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії / О. В. Іванов, К. К. Москвичова // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал. – 2015. – № 4(102). – С. 57–62. – Бібліогр.: 7 назв.

DOI