Зниження собівартості продукції ключовий аспект підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

ціна, собівартість продукції, чинники, резерви зниження витрат виробництва, price, production costs, factors, reserves to reduce production costs, цена, себестоимость продукции, факторы, резервы снижения затрат производства

Бібліографічний опис

Гавриш О. А. Зниження собівартості продукції ключовий аспект підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку / Гавриш О. А., Дунаєв В. П. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 12. – С. 252–255. – Бібліогр.: 4 назви.

DOI