Хімічна технологія каталізаторів та каталітичних процесів. Розд.: Кінетика і макрокінетика гетерогенно-каталітичних процесів

Ескіз недоступний

Дата

2011

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

теорія каталітичної дії

Бібліографічний опис

Хімічна технологія каталізаторів та каталітичних процесів. Розд.: Кінетика і макрокінетика гетерогенно-каталітичних процесів [Електронний ресурс] : курс лекцій, комп'ютерний практикум, методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів V курсу спеціальності «Хімічна технологія неорганічних речовин» / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. Л. Концевой, К. М. Банюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 13,1 Мбайт). – Киев : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.

DOI