Атака збоїв на ARX-криптосистему hight

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВПI ВПК «ПОЛIТЕХНIКА»

Анотація

Опис

Ключові слова

атаки збоїв, шифр HIGHT, ARX-криптосистеми

Бібліографічний опис

Блинов, C. Ю. Атака збоїв на ARX-криптосистему hight / C. Ю. Блинов // Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики : матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених, 26-27 квiтня 2018 року, м. Київ / КПІ ім. Ігоря Сікорського, ФТІ. – Київ : ВПI ВПК «ПОЛIТЕХНIКА», 2018. – С. 61-64. – Бібліогр.: 6 назв.

DOI