Випробування радіоелектронних засобів

Ескіз недоступний

Дата

2012

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Викладені основи та методологія проведення випробувань радіоелектронних засобів як на стадії їх проектування, так і під час серійного виробництва. Показана роль ви-пробувань у розв’язанні комплексної задачі забезпечення якості радіоелектронної апа-ратури. Особлива увага приділяється випробуванням щодо визначення та контролю показників надійності радіоелектронних засобів. Призначено для студентів, які навчаються за радіотехнічними та суміжними спеціальностями, а також для інженерно-технічних працівників, зайнятих проектуванням та виробництвом радіоелектронної апаратури.

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

радіоелектронні засоби, технологія випробувань радіоелектронних засобів, класифікація випробувань, методика випробувань

Бібліографічний опис

Випробування радіоелектронних засобів [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Г. О. Мірських, Р. В. Антипенко, Ю. Ф. Зіньковський [та ін.] ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 1,60 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.

DOI