Основи програмування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

Python

Бібліографічний опис

Основи програмування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів для студентів напряму підготовки 6.050101 – «Комп'ютерні науки» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. А. В. Яковенко. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,32 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 87 с. – Назва з екрана.

DOI