Опорний конспект лекцій з дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів соціально-гуманітарних галузей знань денної та заочної форм дистанційного навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

основи економічної теорії

Бібліографічний опис

Опорний конспект лекцій з дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів соціально-гуманітарних галузей знань денної та заочної форм дистанційного навчання [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад.: О. І. Андрусь, М. О. Зеленська, О. О. Корогодова. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,30 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 51 с. – Назва з екрана.

DOI