Виробнича та переддипломна практика

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

виробнича практика, переддипломна практика

Бібліографічний опис

Виробнича та переддипломна практика [Електронний ресурс] : методичні вказівки до проведення виробничої та переддипломної практики для студентів спеціальностей «Технологія приладобудування» та “ Медичні прилади і системи ” усіх форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад.: Г. С. Тимчик, В. А. Держук, М. Ф. Терещенко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,37 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2009. – 40 с. – Назва з екрана.

DOI