Оптимизация систем обнаружения сигналов на фоне пассивных помех

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

імовірнісний критерій, доплеровская фаза, оптимізацiя, пасивні перешкоди, режекторний фільтр, сигнали, система виявлення, probabilistic criteria, Doppler phase, optimization, clutter, rejector filter, signals, detection system, вероятностный критерий, доплеровская фаза, оптимизация, пассивные помехи, режекторный фильтр, сигналы, система обнаружения

Бібліографічний опис

Попов, Д. И. Оптимизация систем обнаружения сигналов на фоне пассивных помех / Попов Д. И. // Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування : збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 68. – С. 33–37. – Бібліогр.: 7 назв.

DOI