САПР ТП: конспект лекцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Навчальний посібник призначено для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» приладобудівного факультету, які навчаються за освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» та освітньою програмою «Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка». В навчальному посібнику розглядаються основні терміни та визначення в області САПР ТП, методологічні та технологічні основи побудови САПР ТП, описано склад, структуру та компоненти автоматизованих систем проєктування, а також основні підходи автоматизації вирішення задач технологічного підготовлення виробництва. Серед них: автоматизація проєктування маршрутних технологічних процесів, технологічних операцій та переходів.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

САПР ТП: конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальностей 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: К. С. Барандич, С. П. Вислоух, М. В. Філіппова. – Електронні текстові дані (1 файл 2,89 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 201 с. – Назва з екрана.

DOI