Конструювання елементів приладів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016-05-27

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

конструювання приладів

Бібліографічний опис

Конструювання елементів приладів. Частина 1 [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів приладобудівного факультету напрямку підготовки 6.051003 «Приладобудування» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Ж. О. Павленко, Г. А. Богдан. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,25 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 98 с. – Назва з екрана.

DOI