Фізична хімія: Ч. 1

Ескіз недоступний

Дата

2006

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дані вказівки складаються з двох частин, що містять основні типи задач з п’яти розділів курсу фізичної хімії. В першій частині наведені завдання до трьох розділів: хімічна термодинаміка, хімічна рівновага, фазові рівноваги та розчини, а в другій – до хімічної кінетики та електрохімії. Задачі складені у 30-ти варіантах; студент виконує той варіант, який визначає для нього викладач. На початку кожного розділу коротко наведені теоретичні відомості та формули, що необхідні для розв’язання задач.

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

фізична хімія, хімічна термодинаміка, хімічна рівновага, фазові рівноваги

Бібліографічний опис

Фізична хімія: Ч. 1 [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахункових робіт для студентів спеціальності хіміко-технологічного напряму / НТУУ «КПІ» ; уклад. Т. А. Каменська, Т. В. Кірсенко, Ю. А. Малєтін [та ін.]. - Електронні текстові дані (1 файл: 785 Кбайт). - Київ : НТУУ «КПІ», 2006. - Назва з екрана.

DOI