Електрохімічні процеси поряд з нами

Ескіз недоступний

Дата

2015

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

електрохімічні процеси, електродний потенціал, класифікація електродів, електрохімічної корозії металів, основи електролізу

Бібліографічний опис

Електрохімічні процеси поряд з нами [Електронний ресурс] : конспект лекцій з дисципліни «Урбоекологія» (на допомогу до першого змістового модуля) для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Кофанова, А. П. Помиткін, Н. А. Гуц. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,67 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 56 с. – Назва з екрана.

DOI