Процеси та обладнання хімічної технології-4. Масообмінні процеси: розрахункова робота

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

У навчальному посібнику наведені теоретичні матеріали для виконання розрахункової роботи з дисципліни: «Процеси та обладнання хімічної технології – 4. Масообмінні процеси», а саме – розрахунку абсорбційної колони насадкового типу. Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітньої програми «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії». Видання включає індивідуальні завдання для виконання розрахункової роботи

Опис

Ключові слова

масообмінні процеси, Mass transfer processes, абсорбція, Absorption, абсорбер, Absorber, насадковий абсорбер, Nozzle type absorber, рушійна сила, Driving force

Бібліографічний опис

Корнієнко, Я. М. Процеси та обладнання хімічної технології-4. Масообмінні процеси: розрахункова робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», освітньої програми «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» / Я. М. Корнієнко, С. С. Гайдай ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 4.59 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2023. – 94 с. – Назва з екрана.

DOI