Загальна та неорганічна хімія

Ескіз недоступний

Дата

2010

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

неорганічна хімія, загальна хімія

Бібліографічний опис

Загальна та неорганічна хімія [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи для студентів інженерно-фізичного факультету / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. О. Андрійко, Н. І. Потаскалова, В. А. Потаскалов. – Електронні текстові дані (1 файл: 561 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.

DOI