Спеціальні методи термічної підготовки: практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Наведено теоретичні відмості для виконання практичних робіт з курсу спеціальні методи термічної підготовки, надано завдання для практичних робіт, викладено приклади вирішення задач та індивідуальні завдання.

Опис

Ключові слова

печі, паливо

Бібліографічний опис

Спеціальні методи термічної підготовки: практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю спеціальності 133 Галузеве машинобудування, спеціалізації «Комп'ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. А. Р. Степанюк. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,53 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 113 с. – Назва з екрана.

DOI