Упереджувальне керування з ідентифікацією параметрів перетворювачів постійної напруги

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

система упереджувального керування, перетворювач постійної напруги, дискретна математична модель, неперервна математична модель, ідентифікація, змінні стану, система упреждающего управления, преобразователь постоянного напряжения, дискретная математическая модель, непрерывная математическая модель, идентификация, переменные состояния, predict control system, DC-DC converter, equivalent circuit, discrete mathematic model, continuous mathematic model, identification, state variables

Бібліографічний опис

Вербицький Є. В. Упереджувальне керування з ідентифікацією параметрів перетворювачів постійної напруги : дис. ... канд. техн. наук. : 05.09.12 – напівпровідникові перетворювачі електроенергії / Є. В. Вербицький. - К., 2013. - 163 л. + CD-ROM

DOI