Система автоматичної діагностики онкологічних захворювань на основі методів штучного інтелекту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

діагостика онколгічних захворювань, рак шкіри, глибоке навчання, трансферне навчання, згорткові нейронні мережі, класифікація зображень, машинне навчання, diagnosis of oncological diseases, skin cancer, in-depth training, transfer training, convolved neural networks, classification of treatment

Бібліографічний опис

Дядюра, О. Ю. Система автоматичної діагностики онкологічних захворювань на основі методів штучного інтелекту : магістерська дис. : 122 Комп'ютерні науки / Дядюра Олександр Юрійович. - Київ, 2021. - 95 с.

DOI